Het terugdringen van de groei van de collectieve sector staat momenteel zowel nationaal als internationaal in het brandpunt van de belangstelling. Omdat dit met een aanzienlijke (her)allocatie van middelen gepaard zal gaan is het van groot belang om inzicht te hebben in de samenhang tussen de diverse onderdelen van de collectieve sector. Op een zo'n samenhang, namelijk tussen regelingen inzake de gezondheidszorgvoorzieningen en de met gezondheidsaspecten samenhangende inkomensdervingsregelingen, waar overigens tot op heden nauwelijks onderzoek naar is verricht, wordt op een verkennende wijze in dit artikel nader ingegaan.

hdl.handle.net/1765/11194
ERIM Article Series (EAS)
Openbare uitgaven : zin en omgang van de overheidsuitgaven / [publikatie van de Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven]
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F., & Petersen, C. (1982). Gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheid: een macro-economisch allocatie-vraagstuk? Een eerste benadering van een macro-economisch (her)allocatievraagstuk. Openbare uitgaven : zin en omgang van de overheidsuitgaven / [publikatie van de Stichting Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven], 14, 37–54. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11194