In deze bijdrage wordt onderzocht of het Wetsvoorstel een verbetering is ten opzichte van het Voorontwerp en of er nog aanpassingen nodig zijn. De nadere invulling van een aantal gestelde eisen is een verbetering, evenals de wettelijke vastlegging van het ongevraagd adviesrecht en de aanvulling van de nieuwe regels met een geschillenregeling. De eis dat bepaalde onderwerpen in de statuten van een zorgverzekeraar dienen te worden geregeld, is daarentegen zeer ongewenst. Op dit punt is aanpassing van het Wetsvoorstel dringend gewenst.

Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.5553/TvGR/016508742018042005004, hdl.handle.net/1765/111957
Journal Tijdschrift voor Gezondheidsrecht
Citation
Klaassen, A.G.H. (2018). Wetsvoorstel Wet verzekerdeninvloed Zvw: een aanpassing nog dringend gewenst. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2018(42), 413–430. doi:10.5553/TvGR/016508742018042005004