Inleiding. Algemeen wordt onderkend dat het huidige officieel geregistreerde hoge aantal werkzoekenden nog een onderschatting is van het werkelijk aantal personen dat vanwege economische omstandigheden werkloos is. Zo wordt geen rekening gehouden met het zo genoemde discouraged laboreffect en met de werkloosheid die schuil gaat in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Aangezien zowel voor economische analyses als voor de formulering van beleidsdoeleinden inzicht in de totale omvang van de werkloosheid relevant lijkt is in het onderstaande gepoogd inzicht te verschaffen in de omvang van een van deze componenten, namelijk de verborgen werkloosheid in de WAO. De analyse berust op de vergelijking van de ontwikkeling van het aantal jaarlijkse toekenningen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de private sector met het aantal jaarlijkse toekenningen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering in de collectieve sector. Alvorens in § 5 nader op deze analyse in te gaan, wordt in de volgende paragraaf, na een beknopte schets van het institutionele kader, het verband tussen de rendementseis, de werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in de private sector toegelicht.

Kluwer
hdl.handle.net/1765/11202
ERIM (Electronic) Books and Chapters
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F. (1981). De omvang van de verborgen werkloosheid in de WAO, nieuwe schattingen voor de periode 1968-1982. In ERIM (Electronic) Books and Chapters. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11202