Doel Vergelijken van maternale en neonatale uitkomsten van geplande bevallingen in een eerstelijnsgeboortecentrum met die van geplande thuisbevallingen en geplande poliklinische bevallingen. Opzet Retrospectief observationeel onderzoek. Methode Wij gebruikten gegevens uit de periode februari 2009-november 2013 van 4 verloskundigenpraktijken die aangesloten zijn bij het geboortecentrum Sophia (GCS), dat grenst aan het Erasmus MC. Wij includeerden vrouwen met een laag-risicozwangerschap bij wie de verantwoordelijkheid aan het begin van de bevalling bij de eerstelijnsverloskundige lag. Zwangere werden gestratificeerd naar de geplande locatie van de bevalling (thuis, poliklinisch, GCS). De belangrijkste uitkomstmaten waren: ingrepen tijdens de bevalling, en maternale of neonatale morbiditeit. Wij gebruikten ‘propensity score matching’ om te corrigeren voor confounding. Resultaten In totaal includeerden wij 6185 zwangeren in onze studie. Na propensity-scorematching verschilden het aantal interventies tijdens de zwangerschap (overall), maternale morbiditeit (overall) en neonatale morbiditeit (overall) niet statistisch significant tussen zwangeren met een geplande thuisbevalling en zwangeren met een geplande bevalling in het GCS (interventies: resp. 13,6 en 12,4%; p = 0,56; maternale morbiditeit: resp. 4,9 en 5,7%; p = 0,53; neonatale morbiditeit: resp. 6,8 en 5,4%, p = 0,31). Wij vonden soortgelijke resultaten als wij zwangeren met een geplande poliklinische bevalling vergeleken met zwangeren met een geplande bevalling in het GCS. Conclusie Bij vrouwen met een laag-risicozwangerschap lijkt de geplande locatie van de bevalling noch gerelateerd aan het aantal interventies tijdens de zwangerschap noch gerelateerd aan maternale of neonatale morbiditeit. Het GCS lijkt daarmee een geschikte plaats voor deze vrouwen om te bevallen, maar dit zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen.

hdl.handle.net/1765/112051
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam

Stehouwer, J. (Jodai), Van Der Kooy, J. (Jacoba), de Graaf, H., Eggink, A., Bertens, L.C.M. (Loes C.M.), & Been, J.V. (Jasper V.). (2018). Geplande locatie van bevalling: Geen relatie met maternale of neonatale morbiditeit. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 162(44). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/112051