In de economische wetenschap neemt de theorie van de prijsvorming en de marktwerking een centrale plaats in. Toch zijn analyses van concrete markten betrekkelijk zeldzaam. Dat is te meer verwonderlijk omdat dergelijke analyses een belangrijke ondersteuning kunnen zijn van overheidsinterventies op die markten. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek van de Nederlandse markt voor pootaardappelen in de periode 1950-1978. De analyse is vooral interessant omdat het hier gaat om een agrarisch produkt waarvoor nog geen EG-verordening van kracht is. Ondanks een afname van de flexibiliteit van het aanbod die het gevolg is van schaalvergroting en mechanisatie, en het bestaan van een garantieregeling zijn de telers van pootaardappelen er tot nu toe steeds in geslaagd voldoende afzetmogelijkheden voor hun produkten te vinden.

,
hdl.handle.net/1765/11206
ERIM Article Series (EAS)
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F. (1981). De dynamiek van de marktwerking: een economische analyse van de pootaardappelmarkt in Nederland. Economisch-Statistische Berichten, 66(3299), 313–317. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11206