Bij de verklaring van de sterke stijging van het aantal arbeidsongeschikten. wordt algemeen verondersteld dat economische factoren. i.c. een tekortschietende vraag naar arbeid. een belangrijke rol spelen. In een eerdere studie hebben de auteurs de verborgen werkloosheid in de WAO voor 1980 geschat op 160.000 manjaren. In dit artikel wordt nagegaan in welke mate economische factoren invloed hebben op de WAO-ontwikkeling op mesoniveau. De auteurs vinden ook op mesoniveau een duidelijke samenhang. Het blijkt dat de invalideringsfrequentie (het aantal WAO-toekenningen uitgedrukt als percentage van het aantal verzekerde personen) in slecht renderende bedrijfskiassen veel sterker is gestegen dan in de beter renderende sectoren in onze economie.

,
hdl.handle.net/1765/11209
ERIM Article Series (EAS)
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus Research Institute of Management

van den Bosch, F., & Petersen, C. (1980). Arbeidsongeschiktheid als economisch begrip, een theoretische en empirische analyse inzake de ontwikkeling van de arbeidsongeschiktheid op meso-niveau. Economisch-Statistische Berichten, 1980, 1344–1350. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11209