Serious gaming en daaraan gekoppeld gamification, zijn aan een opmars bezig. Serious games zijn op te vatten als gestructureerde elektronische spelomgevingen waarin gaming principes als uitdagingen, competitie, feedback en vrijwilligheid worden gebruikt om kennis te delen en vaardigheden te leren. Entertainment is niet het eerste doel. In dit rapport wordt de achtergrond van het verschijnsel belicht.
Voorts komen vooral de kansen en mogelijkheden van serious gaming voor Rotterdam en de regio aan bod. De havenstad kent een concentratie van ontwikkelaars in deze nieuwe bedrijfstak. Die biedt kansen voor versterking en uitbouw onder andere in samenwerking met andere sectoren en maatschappelijke domeinen. Serious gaming kan het Rotterdamse onderwijs vernieuwen en daardoor bijdragen aan het terugdringen van de schooluitval. In samenwerking met sterke clusters als haven, tuinbouw en de zorg kan serious gaming bijdragen aan innovatie en als bedrijfstak groeien, ook landelijk en internationaal.
Daartoe is samenwerking geboden, onder andere met de Rotterdamse opleidingen die moeten zorgen voor talent voor de bedrijfstak. Samenwerking in een gemeenschappelijk ontwikkelingsprogramma, van bedrijfstak, overheid, kennisinstellingen en de sterke Rotterdamse sectoren, waarin naast financiering en business ontwikkeling ook technologieontwikkeling en innovatie de aandacht krijgen, kan ervoor zorgen dat Rotterdam en de regio uitgroeit tot een voorstaand centrum van serious gaming

Rotterdam Media Commission
hdl.handle.net/1765/112093

Rutten, P., Slot, M., & M. Leendertse (Matthijs). (2015). Serious Gaming in Rotterdam. Rotterdam Media Commission. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/112093