In onderstaand artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het aanbod van kleiconsumptieaardappelen in Nederland. Daartoe is een eenvoudig model ontwikkeld dat het aanbodgedrag beschrijft. Uit het onderzoek blijkt dat rekening moet worden gehouden met een voortdurend toenemend aanbod van consumptieaardappelen op de markt. De auteurs zijn van mening dat gezien de afname van het verbruik van aardappelen per hoofd van de bevolking, hetfeit dat het verzadigingspunt in de markt van afgeleide produkten binnen afzienbare tijd zal worden bereikt en de dating van de bevolkingsgroei in West-Europa, de teelt van consumptieaardappelen in Europees verband nog verder moet worden ingekrompen, wil er sprake blijven van een rendabele teelt.