Video-observatie is een procedure die onderzoekers de mogelijkheid biedt om situaties diepgaand te analyseren. Soms gebeurt dat door de betrokkenen bij de interpretatie van het materiaal te betrekken, wat de praktijkrelevantie kan versterken.
De videobeelden raken tegelijkertijd aan de persoonlijke sfeer van de betrokkenen, hetgeen aandacht vraagt voor de wijze waarop met het materiaal wordt omgegaan.

Additional Metadata
Keywords video observation as method, naturalness, description or interpretation, ethical concerns
Persistent URL hdl.handle.net/1765/112203
Journal KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland
Citation
Wehrens, R.L.E, & Wester, F. (2018). Methodische aspecten van video-observatie. KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 23(2), 59–63. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/112203