Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/112209
Journal BNB : beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak
Citation
de Bont, G.J.M.E. (2018). BNB 2018, Omkering bewijslast voor erfgenamen. Onschuldpresumptie na beëindiging strafzaak tegen erflater wegens overlijden. Omkering bewijslast voor erfgenamen. Onschuldpresumptie na beëindiging strafzaak tegen erflater wegens overlijden, 169. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/112209