Op het terrein van grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen heeft zich de afgelopen tijd een aantal relevante ontwikkelingen voorgedaan. Zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 25 oktober 2017 in het Polbud-arrest een nadere invulling gegeven aan de mogelijkheid van een grensoverschrijdende omzetting op basis van de vrijheid van vestiging. Voorts heeft de Europese Commissie op 25 april 2018 een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, juridische fusies en splitsingen gepubliceerd. Deze richtlijn zal de kapitaalvennootschappenrichtlijn (EU) 2017/1132 onder meer aanvullen met een regeling voor grensoverschrijdende omzetting. Ten slotte is eerder dit jaar de bundel getiteld ‘Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen’ verschenen en is daar een boekpresentatie aan gewijd. Tijdens de boekpresentatie deelden een tweetal experts uit de praktijk hun bespiegelingen vanuit civiel en fiscaal perspectief over de grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen. In dit artikel zal de auteur deze ontwikkelingen nader bespreken en analyseren.