In 2017 verscheen de internationale bestseller Why we sleep – the new science of sleep and dreams. Hierin werd slaap het fundament genoemd voor een goede gezondheid, waarop goede voeding en voldoende beweging rusten. Evenzo draagt een goede nachtrust bij aan een voorspoedig herstel. Desalniettemin is tijdens ziekenhuisverblijf vaak sprake van – soms ernstig – verstoorde nachtrust. Hieraan ligt vaak een combinatie van factoren ten grondslag, zoals verblijf op een meerpersoonskamer, lamplicht, lawaai, pijn of storende verzorgingsritmes. Veel patiënten halen na een ziekenhuisopname gemiste slaap in als ze thuis zijn, in hun vertrouwde omgeving en eigen bed. Hoe kunnen ziekenhuizen de patiënt hierin tegemoetkomen?