De belastingkamer van de Hoge Raad wees op 21 april 2017 arrest (het Credit-Suisse-arrest) over het fenomeen pleitbaar standpunt. In deze bijdrage gaat de auteur met name in op een drietal onderwerpen, nl. is er daadwerkelijk sprake van convergentie tussen strafrecht en bestuursrecht, geldt de objectieve of de subjectieve leer en hoe is de duiding van de strafrechtelijke overweging in het fiscale arrest.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/112385
Journal Maandblad Belastingbeschouwingen
Citation
de Bont, G.J.M.E. (2018). Pleitbaar standpunt als opzetverweer. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2018(3), 106–110. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/112385