De Gemeente Utrecht mocht in het kader van de WWB overgaan tot verlaging van de bijstandsuitkering omdat zij haar niqaab weigerde af te nemen tijdens een verplichte werktraining. Annotator Terpstra plaatst rechtstatelijke kanttekeningen motivering van de CRvB.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/112468
Journal De Gemeentestem: tweewekelijks tijdschrift aan de belangen der gemeenten in Nederland gewijd
Citation
Terpstra, G.T. (2017). Gst 2018, 2018/16, Noot bij CRvB 9 mei 2017: Niqaab/boerkaverbod in de bijstand WWB/Participatiewet. Noot bij CRvB 9 mei 2017: Niqaab/boerkaverbod in de bijstand WWB/Participatiewet, 7467, 68–73. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/112468