Anneke heeft college gegeven over het wettelijk kader van lokale belastingheffing in Nederland, waarin onder andere aan bod is gekomen het gesloten stelsel van lokale belastingen, het getrapte systeem van regelgeving, de democratische legitimatie van belastingheffing, het onderscheid tussen belastingen, retributies en bestemmingsheffingen en de vrijheid de essentialia van belastingen in te vullen. Als voorbeeld is de parkeerbelasting nader uitgewerkt, met ijkpunten in de jurisprudentie.