Armoede en een verminderde kwaliteit van de leefomgeving hebben een negatieve, en vaak permanente, invloed op de ontwikkeling van kinderen, zowel tijdens de zwangerschap als gedurende hun verdere leven. Een opeenstapeling van sociaaleconomische risico-factoren en een barrière die wordt ervaren richting de hulpverlening maakt een substantieel deel van de Rotterdamse zwangere vrouwen kwetsbaar. Dit vraagt om een laagdrempelige interventie, waarin een gezin wordt begeleid naar een duurzame oplossing voor de kwetsbare situatie, om zo de intergenerationele overdracht van kwetsbaarheid te doorbreken. Moeders van Rotterdam is een langdurig en intensief traject waarbij aanstaande moeders vanaf de zwangerschap tot aan de tweede verjaardag van hun kind worden begeleid. Via wetenschappelijk onderzoek zal de effectiviteit van het programma worden onderzocht rondom zelfredzaamheid, mentaal welzijn van de moeder en ontwikkeling van het kind. In dit artikel beschrijven we het programma Moeders van Rotterdam, alsmede de opzet voor de wetenschappelijke evaluatie van dit programma.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/112639
Journal Tijdschrift voor Orthopedagogiek
Citation
van der Hulst, M., Kok, R, de Graaf, J.P., & Prinzie, P.J. (2018). Zorg voor kwetsbare zwangere vrouwen en hun kinderen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 9&10, 37–47. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/112639