Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/112737
Journal STAtOR : periodiek van de VVS / uitg. Vereniging voor Statistiek en Operationele Research (VVS)
Citation
van der Zee, S.C, & R. Poppe (Ronald). (2018). Van top-down naar bottom-up: Hoe machine learning tot nieuwe inzichten in leugenachtig gedrag kan leiden. STAtOR : periodiek van de VVS / uitg. Vereniging voor Statistiek en Operationele Research (VVS). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/112737