Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Bijzonder Hoogleraar Betekenis van Cultuurparticipatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam.