het SALT I-verdrag van 1972 over de beperking van kernwapens in de context van de kernwapenwedloop