In de verkiezingsprogramma's van de vijf grote partijen schuilt een elementair verschil in opvatting over de relatie tussen milieu en economie.