In het buitenland zijn grote kostenvoordelen behaald bij het uitbesteden van uitvoeringsgerichte overheidstaken als schoonmaken, catering en ophalen van huisvuil. In dit artikel onderzoeken we het effect van het uitbesteden van de vuilophaal in Nederland. Onze resultaten wijzen er op dat uitbesteding de kosten met f. 60 tot f. 80 per huishouden kan reduceren, een besparing van 15 à 20 procent. Dit komt overeen met gerealiseerde besparingen in het buitenland.

hdl.handle.net/1765/11284
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

Gradus, R., & Dijkgraaf, E. (1997). Vuilophaal kan goedkoper: de winst van uitbesteding. Economisch-Statistische Berichten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11284