De Nederlandse drinkwater- en afvalwaterbedrijven opereren als publieke regionale monopolies die niet aan prijscontrole onderworpen zijn. Tussen de bedrijven bestaan grote kostenverschillen. Deze zijn deels te wijten aan exogene factoren (zoals schaal of winningskosten), maar ook de verschillen in efficiency zijn aanzienlijk. Er kan zo'n 6% van de kosten of ƒ 140 mln per jaar bespaard worden in de drink- watersector resp. 8% of ƒ 80 mln in de afvalwatersector. Meer marktwerking kan tot verbetering leiden, zonder dat grote herstructureringen van de sector nodig zijn.

, , ,
hdl.handle.net/1765/11286
Economisch-Statistische Berichten
Erasmus School of Economics

Dijkgraaf, E., van de Mortel, M., Varkevisser, M., Jong, R., Nentjes, N., & Wiersma, D. (1997). Meer marktwerking maakt het water goedkoper. Economisch-Statistische Berichten. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11286