Leges ter zake van dienstverlening kunnen alleen geheven worden, indien er sprake is van dienstverlening. Dat is het geval, indien de werkzaamheden rechtstreeks en in overheersende mate het individualiseerbare belang van de aanvrager dienen. In geval een bestemmingswijziging gewenst is, kunnen meerdere wegen bewandeld worden. Niet in al die gevallen is legesheffing toegestaan. In dit geval had belanghebbende zienswijzen ingediend in het kader van de (door de Awb aangewezen) bestuursrechtelijke voorbereidingsprocedure voor wijziging van een bestemmingsplan. Deze procedure geschiedt overwegend in het algemene belang van een goede ruimtelijke ordening, zodat legesheffing ter zake van het indienen van zienswijzen niet is toegestaan, ook al bereikt belanghebbende hiermee de door hem gewenste bestemmingswijziging voor zijn perceel.

hdl.handle.net/1765/112910
Belastingblad
Tax Law

Monsma, A. (2018). 2018/457, Geen leges voor wijzigen bestemming door indienen zienswijze bij nieuw bestemmingsplan (18/850). Geen leges voor wijzigen bestemming door indienen zienswijze bij nieuw bestemmingsplan (18/850). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/112910