Het redactiekantoor van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde herbergt een bijzondere en omvangrijke historische collectie aan penningen. In het najaar van 2018 presenteert het NTvG een online tentoonstelling waarin een uitgebreide selectie uit deze collectie wordt beschreven en voorzien van historische achtergronden. Dit artikel geeft een voorschot op deze web-tentoonstelling. Met enkele penningen uit de collectie wordt een schets gegeven van de ontwikkeling van de moderne medische wetenschap in de negentiende eeuw, waarin eerst de klinische geneeskunde en vervolgens de laboratoriumgeneeskunde gestalte kreeg. In de penningencollectie vinden we een weerspiegeling van deze ontwikkeling in de figuur van de belangrijkste Nederlandse representanten van deze twee richtingen in de medische wetenschap van de negentiende eeuw, Schroeder van der Kolk (1797-1862) en Franciscus Cornelis Donders (1818-1889).