Additional Metadata
Persistent URL dx.doi.org/10.1007/s12439-018-0274-4, hdl.handle.net/1765/113082
Journal Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Citation
Fokkema, T, & Conkova, N.A. (2018). ‘Wij zijn er én blijven hier …’ Gezondheid, zorggebruik en sociaal welbevinden van oudere migranten in Nederland. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 49(6), 219–222. doi:10.1007/s12439-018-0274-4