Sociologie Magazine publiceerde een eerste rapportage van ons onderzoek naar het gebruik van big data om de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden te verbeteren, ruimhartig gefinancierd door ZonMW. Een cruciaal onderdeel van die studie is de vraag naar ervaringen van uitkeringsgerechtigden zelf, vooral met betrekking tot de manier waarop gemeentes hun gegevens gebruiken. De uitkomsten zijn nogal onthutsend en geven vooralsnog weinig vertrouwen in de kwaliteit van de ‘big data’ die de gemeenten over hun uitkeringsgerechtigden verzamelen en koppelen. Methodologisch gezien is er een probleem met validiteit, menselijk gezien een probleem met zorgvuldigheid en respect.
Het hele artikel is in Sociologie Magazine te lezen, helaas nog geen online versie.