In maart en september 2017 heeft het Hof van Justitie EU twee arresten gewezen, Euro Park Service en Eqiom, waarin de grenzen aan het gebruik van bewijsvermoedens in de vennootschapsbelasting nader zijn gespecificeerd.

Deze arresten vormden de aanleiding om in dit artikel de tegenbewijsregelingen van art. 10a Wet VPB 1969 en die van de fusie- en splitsingsfaciliteiten in de vennootschapsbelasting nader onder de loep te nemen. [...]

hdl.handle.net/1765/113249
Weekblad voor Fiscaal Recht
Tax Law

Boomsluiter, E. (2018). Bewijsvermoedens in de Wet VPB 1969: de grenzen verder aangescherpt. Weekblad voor Fiscaal Recht, 2018(60), 412–418. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113249