De pensioensector ondergaat de laatste jaren talrijke ontwikkelingen, onder andere op het gebied van de pensioenfondsgovernance. Daarbij speelt de Code Pensioenfondsen een belangrijke rol. Deze Code is recent onderzocht en herzien. In oktober 2018 is de gewijzigde Code gepubliceerd in de Staatscourant. Deze bijdrage gaat in op de verschenen rapporten over de Code Pensioenfondsen en komt met aanbevelingen voor verduidelijking van de Code.