De pensioensector ondergaat de laatste jaren talrijke ontwikkelingen, onder andere op het gebied van de pensioenfondsgovernance. Daarbij speelt de Code Pensioenfondsen een belangrijke rol. Deze Code is recent onderzocht en herzien. In oktober 2018 is de gewijzigde Code gepubliceerd in de Staatscourant. Deze bijdrage gaat in op de verschenen rapporten over de Code Pensioenfondsen en komt met aanbevelingen voor verduidelijking van de Code.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113270
Journal Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Citation
Boonzaaijer, K.H, & de Ruijter - Nobel, M.E. (2018). Herziening Code Pensioenfondsen. Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken, 2018(5), 17–23. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113270