Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113291
Journal Vakstudie Nieuws. Documentatie op het gebied van het Fiscaal Recht
Citation
Makkinga, F.J.H.L. (2018). 2018, 17/00097, (Twee WOZ-waarderingsmethoden voor woon-/winkelpand). Twee WOZ-waarderingsmethoden voor woon-/winkelpand, 2018/35.27. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113291