Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113301
Journal Belastingblad
Citation
Makkinga, F.J.H.L. (2018). 2018, AMS 17/4461, (Heffingsambtenaar maakt verhuurbare vloeroppervlakte niet aannemelijk, belanghebbende wel. Kapitalisatiefactor. Correcties voor leegstand, verschil tussen contractuele huur en markthuur alsmede voor erfpacht). Heffingsambtenaar maakt verhuurbare vloeroppervlakte niet aannemelijk, belanghebbende wel. Kapitalisatiefactor. Correcties voor leegstand, verschil tussen contractuele huur en markthuur alsmede voor erfpacht, 419. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113301