Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113307
Journal Belastingblad
Citation
Makkinga, F.J.H.L. (2017). 2018, AWB - 17 _ 594, Tarief. Tarieven gemeentelijke heffingen voor vooral eigenaren niet-woningen in enkele jaren sterk gestegen, terwijl tarieven gebruikers niet-woningen sterk dalen. Verordeningen niet in strijd met de wet, hoewel aannemelijk is dat inkomenspolitiek mede een rol heeft gespeeld. In casu ook geen sprake. Tarief. Tarieven gemeentelijke heffingen voor vooral eigenaren niet-woningen in enkele jaren sterk gestegen, terwijl tarieven gebruikers niet-woningen sterk dalen. Verordeningen niet in strijd met de wet, hoewel aannemelijk is dat inkomenspolitiek mede een rol heeft gespeeld. In casu ook geen sprake van willekeurige of onredelijke heffing, 33. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113307