De doelstelling van het onderzoek luidde: het onderzoeken van een effectieve actiegerichte presentatie van ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren op een executive dashboard voor de Raad van Bestuur (en haar ondersteuners), ten behoeve van signaleren, controleren, verantwoorden, dialoog voeren, verbeteren of benchmark vergelijking tussen ziekenhuizen.
Het onderzoek bouwde voort op eerder uitgevoerd onderzoek in het programma Sturen op Kwaliteit en de daarin ontwikkelde indicatoren uit de deelprojecten.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113366
Citation
Visser, M, Jellema, P, N. de la Rambelje (Nadiyah), de Bruijne, M.C, & Weggelaar-Jansen, J.W.M. (2018). HANDLEIDING VORMGEVING van DASHBOARDS met kwaliteitsinformatie. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113366