Doel Een volledig overzicht geven van het aantal vuurwerkslachtoffers dat in december 2017 en januari 2018 behandeld werd in een ziekenhuis in de traumaregio Zuidwest-Nederland, het gebruikte soort vuurwerk en de specifieke letsels. Opzet Een prospectieve, multicentrische cohortstudie (NTR6793). Methode Patiënten van alle leeftijden met vuurwerkletsel kwamen in aanmerking voor inclusie. Het letsel moest zijn ontstaan in de periode 1 december 2017-31 januari 2018 en zijn behandeld in een ziekenhuis in de traumaregio Zuidwest-Nederland (circa 2,5 miljoen inwoners). Gegevens werden verzameld vanuit het patiëntendossier en aanvullende gegevens werden verkregen tijdens een interview. Resultaten Er werden 54 patiënten geïncludeerd. Het overgrote deel betrof mannen (93%) en de mediane leeftijd was 15 jaar. 25 gewonden (46%) waren omstander en 12 mensen (22%) raakten gewond door illegaal vuurwerk. Van de 54 patiënten raakten er 50 gewond door knalvuurwerk (n = 22) of siervuurwerk (n = 28). De 54 geïncludeerde patiënten hadden 79 letsels; het letsel was 29 keer (37%) gelokaliseerd aan armen of handen en 19 keer (24%) aan de ogen. Letsel aan de arm of hand bestond voornamelijk uit brandwonden (69%), met name tweedegraads. Oogletsel werd 14 keer door stomp inwerkend geweld veroorzaakt, 7 keer door chemisch letsel en 1 keer werd het oog gepenetreerd. Er raakten 3 patiënten indirect gewond door vuurwerk. Conclusie In de traumaregio Zuidwest-Nederland raakten in de 2 maanden rond de jaarwisseling 2017-2018 vooral minderjarige mannen en omstanders gewond. Slachtoffers liepen met name brandwonden aan armen of handen of oogletsel op. De verwondingen waren met name het gevolg van legaal knal- en siervuurwerk. Door de omvang van de steekproef lijken de studiebevindingen goed te extrapoleren naar het gehele land.