Geschil tussen moeder van door kunstmatige inseminatie verwekt minderjarig kind en spermadonor over de vraag of hij als biologische vader op de voet van artikel 1:377f BW is gerechtigd tot omgang met kind; ontvankelijkheid van inleidend verzoek; aan nauwe persoonlijke betrekking te stellen eisen; bescherming ex artikel 8 EVRM van potentiële relatie

burgerlijk recht, civil law, omgangsrecht, private law, spermadonor
hdl.handle.net/1765/11340
Ars Aequi: juridisch studentenblad
Erasmus Research Institute of Management

Nuytinck, A.J.M. (2008). Het omgangsrecht van de spermadonor op grond van diens nauwe persoonlijke betrekking met het kind. Ars Aequi: juridisch studentenblad, 133–137. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/11340