TopZorg is een experiment waarin drie niet-universitaire ziekenhuizen – het St. Antonius Ziekenhuis (de domeinen hartaandoeningen en longziekten), het ETZ (neuro en traumazorg) en Het Oogziekenhuis (oogaandoeningen) – 28,8 miljoen euro hebben gekregen om in de periode 2014-2018 zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek te bekostigen. De drie ziekenhuizen gaven aan dat ze deze combinatie van zorg en onderzoek al langer aanboden binnen de vijf domeinen, maar dat het door wijzigingen in de bekostigingssystematiek steeds moeilijker werd om dit te blijven doen. Niet-universitaire ziekenhuizen in Nederland hebben geen toegang tot structurele bekostiging voor zeer specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek.
De belangrijkste doelstelling van het experiment is om de ‘maatschappelijke meerwaarde’ inzichtelijk te maken van het bekostigen van een combinatie van zeer specialistische zorg en onderzoek in niet-universitaire ziekenhuizen.