We werken niet alleen voor geld en aanzien, maar ook voor de voldoening die het geeft. Bedrijven spelen daarop in. Denk onder andere aan het aanstellen van ‘Chief Happiness Officers’ en het groeiende aanbod aan trainingen voor meer geluk op de werkvloer. Is dat oude wijn in nieuwe zakken of echt iets nieuws? Is het een voorbijgaande hype of een structurele verandering? Om dat te beoordelen neem ik in dit hoofdstuk de relatie tussen geluk en werk nader onder de loep. De eerste vraag is dan wat ‘geluk’ eigenlijk is. Pas als we weten waarover we het precies hebben kunnen we overgaan naar de vraag over de relatie met werk. Die vraag valt dan weer in twee delen uiteen, namelijk in wat werk doet op geluk en wat geluk doet op werk

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113446
Citation
Veenhoven, R. (2018). Het effect van werk op geluk en van geluk op werk. In Geluk werkt door (pp. 9–17). Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113446