Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113468
Journal Belastingblad
Citation
Schep, A.W. (2018). 2018, 210, (Egalisatiereserve riolering kan materieel niet als voorziening en als ‘last ter zake’ worden gezien.). Egalisatiereserve riolering kan materieel niet als voorziening en als ‘last ter zake’ worden gezien., 11, 751–757. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113468