In dit rapport zijn de mogelijkheden voor gebouw gebonden financiering van verduurzaming van particuliere woningen met baatbelasting onderzocht. Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Laren door het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) uitgevoerd.