In juni 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam beslist dat het (eerste) schikkingsvoorstel in de Fortis/Ageas-zaak niet verbindend kan worden verklaard. De auteurs bespreken het voorstel en de tussenbeschikking en duiden deze binnen het kader van het freeriderprobleem. Daarnaast bespreken zij het huidige juridische kader voor (toetsing van) de vergoeding aan belangenbehartigers en werpen zij enkele aandachtspunten op voor de verdere ontwikkeling daarvan.

doi.org/10.5553/MvO/245231352018004506001, hdl.handle.net/1765/113579
Maandblad voor ondernemingsrecht
Civil Law - Sectie Burgerlijk Recht

Tillema, I, & Rijndorp, M.L.A. (2018). Over meelifters, gelukzoekers en rechters die problemen maken als partijen die niet hebben. Maandblad voor ondernemingsrecht, (5 & 6), 121–131. doi:10.5553/MvO/245231352018004506001