Deze bijdrage gaat over concurrerende belangenbehartigers en de voorgestelde wettelijke regeling voor de benoeming van een exclusieve belangenbehartiger in een collectieve (schadevergoedings)actie. Twee mogelijke toekomstscenario’s vormen de aanleiding om het wetsvoorstel op dit punt kritisch te bezien.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113580
Journal Ars Aequi: juridisch studentenblad
Citation
Tillema, I. (2018). Exclusieve en concurrerende belangenbehartigers: balanceren op glad ijs?. Ars Aequi: juridisch studentenblad, (juni), 476–481. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113580