Wanneer zowel woningnood als leegstand voorkomen kan een kraakbeweging ontstaan, maar dit is niet bepaald vanzelfsprekend. De kansen voor het ontstaan en functioneren van een kraakbeweging, en waar deze kansen van afhangen, is het onderwerp van dit artikel. Het is een verslag van een vergelijkend onderzoek tussen kraken in New York en in Amsterdam. In de literatuur over opkomst, bloei en ondergang van kraakbewegingen spelen drie factoren een rol. De eerste is een cultureel-politieke factor. Sommigen zien kraken als een expressie van (tegen)culturele en/of politieke behoeften (Van der Loo, Snel et al. 1984). Empirisch onderzoek naar motieven van krakers relativeert dit punt echter wel (Kinghan 1977, Van der Pennen, Bertram et al. 1983).

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113623
Journal Trespass Journal
Citation
Pruijt, H.D. (2018). Kraken en privatisering van de woningnood. Een vergelijking tussen New York en Amsterdam. Trespass Journal, 2018(2), 52–70. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113623