Een impactvol empirisch onderzoek naar de effecten van de Wet werk en zekerheid (2015) op de ontslagpraktijk. Op basis van een analyse van honderden beschikkingen, toetsen de auteurs of de beoogde doelstellingen van de wetswijziging zijn behaald. De publicatie heeft tot een wetsvoorstel geleid.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113641
Journal Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk
Citation
Houweling, A.R, Kruit, P, & Kersten, I. (2018). Evaluatieonderzoek ontbindingspraktijk WWZ 2015-2018. Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk, 7, 4–19. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113641