Een impactvol empirisch onderzoek naar de effecten van de Wet werk en zekerheid (2015) op de ontslagpraktijk. Op basis van een analyse van honderden beschikkingen, toetsen de auteurs of de beoogde doelstellingen van de wetswijziging zijn behaald. De publicatie heeft tot een wetsvoorstel geleid.

hdl.handle.net/1765/113641
Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk
Labour Law

Houweling, R., Kruit, P., & Kersten, I. (2018). Evaluatieonderzoek ontbindingspraktijk WWZ 2015-2018. Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk, 7, 4–19. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113641