Er zijn steeds meer hybride organisaties, die bedrijfsmatige en maatschappelijke waarden, handelingslogica’s en financieringsstromen met elkaar verenigen. Dat kan tot synergie leiden en andere vormen van meerwaarde, maar brengt ook risico’s met zich mee en stelt daarom grote eisen aan de leiders van deze organisaties. In dit hoofdstuk ga ik, op basis van onderzoek bij hybride afvalondernemingen, nader in op hoe leiders de spanningsvelden binnen hybride organisaties het beste kunnen hanteren. Ik laat zien, wat in de praktijk wel en niet werkt en schets een aantal conclusies over wat dat zegt over de rol leiderschap

hdl.handle.net/1765/113673
Department of Public Administration and Sociology (DPAS)

Karré, P.M. (2011). Leiderschap bij hybride organisaties. In Leiderschap in organisaties: Crisis in leiderschap – op zoek naar nieuwe wegen. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113673