Uitgebreid commentaar op de internetconsultatie van het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Samen met mr. Keulaerds een projectgroep voorgezeten met als resultaat een uitvoerige evaluatie van het wetsontwerp, kritische reflecties en tal van suggesties voor verbetering. De publicatie heeft tot diverse aanpassingen in de wettekst geleid en tot veel kamervragen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113695
Journal Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk
Rights no subscription
Citation
Houweling, A.R, & Keulaerds, M.J.M.T. (2018). Eindrapport VAAN - VvA Werkgroep Internetconsultatie Wab. Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk, 2018(4), 4–54. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113695