Uitgebreid commentaar op de internetconsultatie van het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Samen met mr. Keulaerds een projectgroep voorgezeten met als resultaat een uitvoerige evaluatie van het wetsontwerp, kritische reflecties en tal van suggesties voor verbetering. De publicatie heeft tot diverse aanpassingen in de wettekst geleid en tot veel kamervragen.

hdl.handle.net/1765/113695
Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk
Labour Law

Houweling, R., & Keulaerds, M.J.M.T. (2018). Eindrapport VAAN - VvA Werkgroep Internetconsultatie Wab. Tijdschrift voor Arbeidsrechtpraktijk, 2018(4), 4–54. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113695