Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113698
Journal ROM. Ruimtelijke Ordening en Milieu
Citation
Duijn, M, & Puylaert, H.J.M. (2018). Omgevingswet: een dubbele veranderopgave voor bodem en water. ROM magazine, 36(9), 32–37. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113698