Er is een toenemende internationale belangstelling voor de ‘Deltabenadering’. Regelmatig presenteren deskundigen en beleidsmakers aan buitenlanders Nederlandse kennis van waterveiligheid en kunde in het maken van grote waterveiligheidsplannen. In dit artikel besteden we bijzondere aandacht aan het managen van die kennis ten behoeve van het maken van die plannen, in dit geval het Deltaprogramma; hoe ziet dat facet van de Deltabenadering er eigenlijk uit?

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113699
Journal Water Governance (print)
Citation
Broekhans, B, Duijn, M, Ellen, G.J, Hooimeijer, F.L, & van Alphen, J. (2014). Kennis voor Deltabeslissingen - Grootse plannen voor Waterveiligheid. Water Governance (print), (3), 17–25. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113699