De diepe ondergrond was lang 'terra ingocnita', maar komt steeds vaker in beeld als oplossing voor bovengrondse problemen en uitdagingen.
Er is ruimte voor bijvoorbeeld opslag van CO2 of de winning van aardwarmte. Maar zonder een duurzaam en samenhangend bodembeleid ontstaan onwenselijke situaties.