De diepe ondergrond was lang 'terra ingocnita', maar komt steeds vaker in beeld als oplossing voor bovengrondse problemen en uitdagingen.
Er is ruimte voor bijvoorbeeld opslag van CO2 of de winning van aardwarmte. Maar zonder een duurzaam en samenhangend bodembeleid ontstaan onwenselijke situaties.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113700
Journal ROM. Ruimtelijke Ordening en Milieu
Citation
Duijn, M, van der Kuip, M, & Maring, L. (2010). Diepe Ondergrond is de bouwsteen voor Bovengrondse Uitdagingen. ROM magazine, 42–43. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113700