Het debat over sociale innovatie lijdt onder drie grote vergissingen. Het gaat overheid en markt vervangen als manier om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, het is apolitiek en het is effectiever en efficiënter dan de logge en gulzige bureaucratie van de overheid. Philip Marcel Karré legt uit waarom deze veronderstellingen niet kloppen.

Additional Metadata
Persistent URL hdl.handle.net/1765/113727
Journal Sociale vraagstukken
Note Een eerdere versie van dit betoog stond in het Journal of Social Intervention
Citation
Karré, P.M. (2017). Sociale innovatie en zelfredzaamheid zijn politiek en lastig. Sociale vraagstukken. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113727