hdl.handle.net/1765/113732
Department of Public Administration and Sociology (DPAS)

van Montfort, C.J., Karré, P.M., & van Twist, M. (2010). Taakverbreding en grensvervaging bij woningcorporaties. Tussenrapportage voor het meerjarenonderzoeksproject Besturen van meervoudigheid. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113732