hdl.handle.net/1765/113744
Department of Public Administration and Sociology (DPAS)

Entzinger, H.B. (2018). ‘De vicieuze cirkel van juridische achterstelling en maatschappelijke achterstand’. In Voor recht, rechtvaardigheid en Camus. Liber Amicorum Bernard Hubeau. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/113744